2018 44FESTIVAL結果

OVER30 Division


1位:Koichiro Mori
2位:kazuki Hayashi
3位:Kenji Eto
4位:Naoya Takeuchi
5位:Hidemasa Semba
6位:Batangan Nao
7位:Hayato Watanabe
8位:Koichiro Ueta
9位:Yo-Hans
10位:Hironori Mii
・Special Award:Taisuke Hanai

>OVER30 全結果はこちら
>OVER30 Result(English)


Non Sponsored Player Division


1位:Yoshinori Kawamura
2位:Yuto Koyo
3位:Makoto Yoshida
4位:Hiroki Katsumata
5位:Hayato Yabuuchi
6位:Kenta Kushiro
7位:Kaoru Nakamura
8位:Ryoya Ochiai
9位:Yuro Yamashita
10位:Itsuki Kitamura
・Special Award:Yuro Yamashita

>Non Sponsored Player 全結果はこちら
>Non Sponsored Player Result(English)


Professional Plastic Yo-Yo Division


1位:Akira Kato
2位:Daiki Tanaka
3位:Yamato Fujiwara
4位:Izuru Hasumi
5位:Yoshimi Koga
・Special Award:Daiki Tanaka

>Professional Plastic Yo-Yo 全結果はこちら
>Professional Plastic Yo-Yo Result(English)